granty009W lipcu 2016 r. Gmina Żelechlinek wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Samorząd złożył dwa wnioski i uzyskał dofinansowanie projektów skierowanych do mieszkańców sołectw Gutkowice i Żelechlin.

Pierwszy z projektów pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowicach”, mający na celu wyposażenie jednostki pożarniczej w odzież i sprzęt przeciwpożarowy, opiewa na kwotę 5000 zł. Drugi projekt pt. „Organizacja imprezy kulturalnej pn. Na ludowo … z udziałem lokalnych artystów” wpisuje się w katalog zadań własnych gminy z zakresu kultury i promocji, a jego wartość stanowi 4 901 zł. Realizacja projektów ma zakończyć się do 15 listopada br.
Umowę na dofinansowanie zadań podpisali ze strony Województwa Łódzkiego Wicemarszałek Dariusz Klimczak, a ze strony Gminy Żelechlinek Wójt Bogdan Kaczmarek. Umowa została zawarta w dniu 21 września br. w Urzędzie Gminy w Żelechlinku w obecności sołtysów sołectwa Gutkowice – Stanisława Wrześniewskiego i sołectwa Żelechlin – Agnieszki Kowalczyk.

granty001