Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 8499

DSC 0092W ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych gmina wykonała drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Janów o długości 1,88km. Koszt całkowity zadania -323 594,72 zł , dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 180 690,00 zł

W kwietniu 2016 r., w konkursie ogłoszonym przez Województwo Łódzkie w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina Żelechlinek złożyła pięć wniosków o dofinansowanie budowy dróg  tj.
1. Budowa drogi dojazdowej w Żelechlinku (równoległa do ul. Witosa)
2. Budowa drogi od ul. Wojska Polskiego do ul. Rawskiej
3. Przebudowa drogi gminnej Świniokierz Dworski –Żelechlin
4. Przebudowa drogi w miejscowości Czerwonka
5. Budowa drogi w miejscowości Sokołówka – Julianów
Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione i znajdują się na liście rankingowej według liczby przyznanych punktów wynikających z zasad dofinansowania. Niestety ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych dofinansowanie uzyskały drogi, które znalazły się najwyżej na liście tj. zadanie „Budowa drogi dojazdowej w Żelechlinku” oraz „Budowa drogi  od ul.  Wojska Polskiego do ul. Rawskiej”. Wysokość dofinansowania kształtuje się na poziomie 68,68% kwoty brutto, a umowy o dofinansowanie zadań zostały już podpisane. Z tej właśnie okazji w dniu 3 października br. w Urzędzie Gminy w Żelechlinku gościliśmy Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Artura Bagieńskiego. Aktualnie gmina ogłosiła przetarg na realizację zadań. Termin składania ofert ustalono do dnia 19 października.

DSC 0092