150001W tym roku organizacje Kół Gospodyń Wiejskich w całej Polsce obchodzą  Jubileusz 150 – lecia. Z zapisów historycznych wynika, że pierwsze Koło w Polsce zostało zawiązane w 1866 r. W latach powojennych organizacje ściśle współpracowały z Kółkami Rolniczymi, przy których się rejestrowały. Rejonowe obchody Jubileuszu, których organizatorem  był Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Piotrkowie Tryb. oraz Rejonowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Piotrkowie Tryb.  odbyły się  w dn. 1 października 2016 r. w Białaczowie ( powiat opoczyński). Wspomnieć należy, że na rejon składają się trzy powiaty: opoczyński ,tomaszowski i piotrkowski. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą św. w Kościele w Białaczowie w intencji wszystkich kobiet działających w KGW.


W procesji z darami powiat tomaszowski reprezentowały :  z Gminy Żelechlinek -Grażyna Susik- Przewodnicząca Powiatowej Rady KGW w Tomaszowie Maz. ,z Gminy  Rokiciny - Aneta Waszczykowska, z Gminy Czerniewice- Bogumiła Gwiazdowicz – członkinie Powiatowej Rady KGW
w Tomaszowie Maz. Po mszy św. nastąpił przemarsz uczestników imprezy na stadion w Białaczowie, gdzie odbyły się dalsze uroczystości, którym przewodniczyła Maria Śmiechowska- Przewodnicząca Rejonowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Piotrkowie Tryb. Podczas uroczystości przedstawiony został rys historyczny KGW z   trzech wcześniej wymienionych   powiatów.  Następnie wręczono statuetki i ordery. Po części oficjalnej nastąpiła prezentacja dorobku artystycznego w  wykonaniu Pań
z KGW .  Przy stadionie zorganizowanych było 10 stoisk  z potrawami regionalnymi z trzech powiatów. Powiat tomaszowski  ze stoiskami  i poczęstunkiem reprezentowały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Gmin: Będków, Lubochnia i Czerniewice. Po części artystycznej  dla uczestników  imprezy zorganizowana została biesiada ludowa.

  • 150001
  • 150002
  • 150004
  • 150005
  • 150006
  • 150007
  • 150009
  • 150010
  • 150011