W związku z realizacją projektu dotyczącego opracowania programu rewitalizacji dla Gminy Żelechlinek informujemy o możliwości składania propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie.
Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach gminy wymagających szczególnego wsparcia, w tym zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych.

Propozycję projektów można będzie zgłaszać w terminie do 03.02.2017r. w Urzędzie Gminy w Żelechlinku w pok. Nr 2 lub Nr 5 (wzór fiszki projektowej do pobrania)

Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne). Jednakże umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014- 2020 w ramach działań rewitalizacyjnych.
Projekty powinny być zlokalizowane na obszarze objętym rewitalizacją (obszar zdegradowany).

Do pobrania diagnoza społeczno – gospodarcza dla programu rewitalizacji wraz ze wskazaniem „obszaru zdegradowanego” oraz wzór fiszki projektowej.

Załącznik do diagnozy

 

 

W październiku 2016r. ruszyła druga edycja Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina"
Elementy kampanii zostały podzielone na 3 odcinki:
. odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
. odcinek 2 o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
. odcinek 3 o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej.

Każdy ze wspomnianych powyżej odcinków został przygotowany w formie spotu radiowego, spotu telewizyjnego, reklamy prasowej oraz banneru internetowego.
Kampania ta skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami i wyzwaniami w służbie zdrowia. Niestety, poziom wiedzy o prawach pacjenta w Polsce jest nadal niewystarczający i wielu pacjentów nie ma świadomości, że przysługuje im szereg możliwości obrony swoich praw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji.

 

Prawo pacjenta do informacji oraz wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. 

 

 

 

 

 

 

Prawo pacjenta do intymności i godności oraz do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

 

 

 

 

 

 

 


Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej.

Strona www.zelechlinek.pl wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje strony mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację korzystania przez stronę z ciasteczek w opisanym zakresie. RODO - inspektorem ochrony danych osobowych jest Marcin Kominiarczyk inspektor@cbi24.pl. Więcej informacji http://bip.zelechlinek.pl/ochrona-danych-osobowych