dsc 074326 października 2017 r. w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi odbyła się uroczysta gala wręczania Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. To nowe, prestiżowe wyróżnienie, przyznawane od dwóch lat za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Pomysłodawcą utworzenia Nagrody był Marek Mazur Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, którego intencją była potrzeba uhonorowania twórców, artystów, wydarzeń oraz projektów kulturalnych, które w sposób wyjątkowy wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza jej granicami oraz przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej.

Swój udział w gali miała też Gmina Żelechlinek. Z inicjatywy Wójta Gminy Bogdana Kaczmarka, który w sierpniu br. wystąpił do Sejmiku Województwa Łódzkiego z wnioskiem o nagrodę, wyróżnienie w postaci 6000 zł otrzymała Orkiestra Dęta z Żelechlinka. Nagrody zostały przyznane w ramach środków finansowych województwa przeznaczonych na ten cel,  przy czym należy zauważyć, że nie wszystkie wnioski spotkały się  z akceptacją Kapituły. Ostatecznie nagrodę otrzymało 32 twórców, a wśród nich orkiestry dęte, zespoły ludowe, zespoły wokalne, pisarze, poeci itp. Gratulacje, symboliczny czek oraz kwiaty nagrodzeni odbierali z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura oraz Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia. Dla laureatów przygotowano niespodziankę w postaci występu nagrodzonych artystów: młodzieżowego zespołu ludowego z Gorzkowic oraz zespołu wokalnego „Drużyna Wawrzyna” ze Zduńskiej Woli

  • DSC_0743
  • DSC_0748
  • DSC_0752