20180713 141727Zaplanowana w ramach zadania pn. „Poznajemy Łódzkie” wizyta studyjna do Muzeum w Łowiczu oraz Skansenu w Maurzycach odbyła się zgodnie z założeniami projektu i wyczerpała przewidywany program działania. W piątek 13 lipca 2018 r. 46-osobowa grupa udała się na Stary Rynek w Łowiczu, przy którym znajduje się Muzeum Ziemi Łowickiej. Z uwagi na liczbę uczestników zwiedzanie odbywało się w dwóch grupach, oczywiście wraz z przewodnikami, którzy opowiadali o historii Księstwa i wskazywali na eksponaty znajdujące się w zbiorach. Z uwagi na fakt, iż zdecydowaną większość zwiedzających stanowiły Panie, ich zachwyt wzbudziły charakterystyczne dla regionu stroje ludowe, wycinanki, kwiaty z bibuły oraz wyroby z ceramiki. 

Kolejnym punktem programu była wizyta w Maurzycach, gdzie znajduje się skansen odzwierciedlający osady chłopskie z terenu Księstwa. Rozpoczęto od posiłku w starej karczmie stanowiącej część ekspozycji. Następnie jedna z grup udała się do „starej plebani” na warsztaty z bibuły, natomiast druga grupa zwiedzała kościół, szkołę, zagrody wiejskie itp.  Potem przyszedł czas na zamianę, tak aby każdy z uczestników mógł skorzystać ze wszystkich atrakcji wyjazdu. Dodatkową niespodzianką była wizyta w drodze powrotnej do Żelechlinka w Katedrze Łowickiej – miejsca, które z uwagi na historię Polski, ma ogromne znaczenie nie tylko dla naszego regionu, ale też dla całego kraju. To tu w czasach wyboru króla piastował swój urząd najważniejszy w czasie elekcji dostojnik kościelny – Interrex.
Wyprawa zakończyła się nad zbiornikiem wodnym w Żelechlinku, gdzie wędkarze z miejscowego koła przygotowali ognisko i poczęstunek. Za pracę i wspólną integrację DZIĘKUJEMY.
Organizatorem wyjazdu było Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Żelechlinek, a zadanie zrealizowano przy wsparciu środków Województwa Łódzkiego.

 

 • 20180713_100410
 • 20180713_100600
 • 20180713_100827
 • 20180713_101335
 • 20180713_101445
 • 20180713_101807
 • 20180713_102739
 • 20180713_103140
 • 20180713_104322
 • 20180713_105000
 • 20180713_114011
 • 20180713_125905
 • 20180713_125916
 • 20180713_134357
 • 20180713_134448
 • 20180713_141727
 • 20180713_143633
 • 20180713_153536
 • 20180713_185720
 • 20180713_185741