dsc 0188W wyniku realizacji umowy zawartej przez Gminę Żelechlinek z Województwem Łódzkim nr 53/OI.II/2018 z dnia 23.07.2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP, zostały zakupione cztery zestawy odzieży strażackiej. Umundurowanie zostało przekazane ochotnikom z OSP w Żelechlinku podczas spotkania z Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Dariuszem Klimczakiem w dniu 3 sierpnia 2018 r. Całkowity koszt umundurowania stanowi kwotę 10.000 zł, która została w całości sfinansowana z budżetu Województwa Łódzkiego.

 
 
  • DSC_0178
  • DSC_0188
  • DSC_0167