ho085Dzień Samorządu Terytorialnego to polskie święto, obchodzone corocznie 27 maja, uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku. Dzień ten upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Samorządowcy mają też swoją patronkę i jest nią Święta Kinga.

Każdego roku Gmina Żelechlinek stara się podkreślić rangę tego wydarzenia. Tak było również tym razem. Uroczysta sesja Rady Gminy Żelechlinek w dniu 25 maja br. stała się okazją do świętowania. Przypomniano dzieje żelechlińskiej administracji od XV wieku do wybuchu II wojny światowej.
Punktem kulminacyjnym było przyznanie przez Radę tytułu Honorowego Obywatela Gminy Żelechlinek zasłużonym społecznikom, za wiele lat aktywnej pracy na rzecz rozwoju naszej gminy. Tym samym zrealizowano decyzję Rady Gminy z roku 2014, która wówczas ustaliła, że raz do roku będzie wyróżniać na forum publicznym osoby najbardziej zaangażowane w rozwijanie miejscowej gospodarki, kultury, prace społeczno – promocyjne i inne dziedziny rozwoju wsi.    
Samorząd Żelechlinka w tym roku wyróżnił Stefanię Borowczyk z Sokołówki, która przez 40 lat pełniła funkcję sołtysa. Aktywna członkini koła gospodyń wiejskich, dbająca o tradycję i kulturę ludową. Zawsze aktywna, chętna do uczestnictwa w podejmowanych przedsięwzięciach.
Kolejną odznakę przyznano Barbarze Malec z Włodzimierzowa, za pasję działań w sferze gospodarczej na rzecz rozwoju gminy. Wyróżniono architekta, projektanta oraz inspektora nadzoru ważnych inwestycji budowlanych, realizowanych w gminie przez ponad 20 lat w Żelechlinku i okolicznych miejscowościach: hali sportowej, budynków przychodni zdrowia, Domu Kultury, Urzędu Gminy i świetlic wiejskich.
Uhonorowano również Romana Jagielińskiego ze Świniokierza Dworskiego, za podejmowane decyzje niezbędne do rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego społeczności tej gminy i całej Polski. Znany miejscowy biznesmen i polityk, niegdyś wicepremier rządu RP i minister rolnictwa, przyczynił się do wybudowania hali sportowej, rozbudowy szkoły, renowacji kościoła, budowy domu parafialnego, doposażenia OSP i realizacji innych równie ważnych inwestycji dla lokalnego społeczeństwa.
Wójt Bogdan Kaczmarek z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Pawłem Rochalą, wręczyli każdemu z wyróżnionych odznakę,  dyplom okolicznościowy, uchwałę Rady Gminy oraz bukiet czerwonych róż, potwierdzając nadanie znaczącego wyróżnienia lokalnego.
Rangę ceremonii podkreśliła liczna grupa uczniów Zespołu Szkół w Żelechlinku, którzy przygotowali na tę okazję występ artystyczny.
Przypominamy, że w ubiegłym roku tytuły „honorowych obywateli gminy” Rada Gminy po raz pierwszy przyznała Mariannie Magiera, Władysławowi Słomce, Stanisławowi Kaczmarkowi i Bogdanowi Wrzeszczowi.

 • ho015
 • ho026
 • ho028
 • ho031
 • ho036
 • ho039
 • ho041
 • ho043
 • ho045
 • ho047
 • ho055
 • ho057
 • ho060
 • ho061
 • ho063
 • ho065
 • ho066
 • ho069
 • ho071
 • ho072
 • ho078
 • ho082
 • ho085
 • ho088
 • ho090
 • ho093
 • ho095
 • ho100
 • ho101