zebranie002Podczas walnego zebrania członków, które miało miejsce w sobotę 2 lipca br. w świetlicy wiejskiej w Żelechlinie przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Aktywni dla Gminy Żelechlinek” za rok 2015. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez komisję rewizyjną, wobec czego wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi Stowarzyszenia został przyjęty jednogłośnie.
Przybyli na spotkanie, po zamknięciu jego oficjalnej części, przypominali przyśpiewki ludowe przy akompaniamencie kapeli ludowej. Mogli się też posilić poczęstunkiem przygotowanym w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia”.

jarmant005W dniach od 13.06.2016 do 19.06.2016 r. w Powiecie  Tomaszowskim  odbywało się wiele uroczystości związanych ze  sprowadzeniem z Padwy relikwii św. Antoniego. Tydzień Antoniański połączony był z obchodami 1050 chrztu Polski. W tych dniach w samym Tomaszowie Maz. i gminach powiatu odbywało się wiele imprez i uroczystości towarzyszących obchodom.

majowka00222 maja 2016 r. w Domu Ludowym w Naropnej z inicjatywy mieszkańców Naropnej, Józefina i Kopca  obyła się majówka rodzinna połączona z obchodami  Dnia Dziecka. W spotkaniu integracyjnym udział wzięły całe rodziny, dla których organizatorzy przygotowali wiele atrakcji i zabaw. Oprócz grilla i słodkiego poczęstunku, przygotowano coś również dla ducha. Imprezie towarzyszyły gry ,  zabawy , tańce ,konkurencje sportowe  dla wszystkich członków rodziny. Zabawa na świeżym powietrzy trwała do godzin wieczornych. Szczególne podziękowania kierujemy do Pań : Ewy Kaczmarek i Moniki Frątczak- Korytek – inicjatorek wszystkich wydarzeń w Domu Ludowym w Naropnej jak i wszystkich mieszkańców zaangażowanych w przygotowanie majówkowej imprezy.

zebranielgd004W dniu 15 czerwca 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Żelechlinie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, którego od roku Gmina Żelechlinek jest członkiem. To pierwsze Walne Zebranie Członków LGD „Krainy Rawki”, które odbyło się na terenie naszej gminy, dlatego niezmiernie miło było nam przyjąć gości - przedstawicieli 9 gmin będących członkami stowarzyszenia tj. gmin Rawa Mazowiecka, Cielądz, Sadkowice, Regnów, Biała Rawska (powiat rawski), Kowiesy (powiat skierniewicki), Wiskitki, Puszcza Mariańska (powiat żyrardowski) i Żelechlinek. Gośćmi spotkania byli: Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski, Pani Karolina Kowalska – Wójt Gminy Sadkowice, Pan Tomasz Wojdalski – Wójt Gminy Regnów, Pan Paweł Królak – Wójt Gminy Cielądz,   Pan Wacław Adamczyk – Burmistrz Białej Rawskiej, Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy Kowiesy, Pan Michał Staniak – Wójt Gminy Puszcza Mariańska, Pan Franciszek Miastowski – Wójt Gminy Wiskitki, Pan Bogdan Kaczmarek – Wójt Gminy Żelechlinek.