p1110352Stowarzyszenie "Aktywni dla Gminy Żelechlinek", wskazując na tożsamość regionalną, podjęło się realizacji projektu zakładającego promocję pszczelarstwa i tradycji związanych z tym zawodem. W tym właśnie celu Zarząd Stowarzyszenia nawiązał współpracę z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Żelechlinku i zaprosił do udziału w wizytach studyjnych w pasiece Państwa Nowickich zlokalizowanej na terenie gminy. Odzew był natychmiastowy, wobec czego dość szybko wyłoniono grupę około 80 uczniów. Wizyty zaplanowano na czas 9 i 10 maja 2018 r. Program wizyt przewidywał część teoretyczną, prezentację pasieki wraz z pokazaniem ula od tzw. "środka" oraz część warsztatową, w czasie której młodzież wykonywała m.in. świece z węzy pszczelej. Aby osiągnąć efekt w postaci ugruntowania wiedzy, zaproszono uczniów do udziału w turnieju na "Najlepszą rodzinę pszczelą", w ramach którego zawodnicy musieli wykazać się wiedzą zdobytą w czasie wizyt studyjnych. Były testy, prace plastyczne, a na koniec konkurencja kulinarna obejmująca przygotowanie i prezentację potraw na bazie miodu. Podsumowanie projektu miało miejsce w czasie imprezy kulturalnej pn. Miodobranie, podczas której można było skosztować ww. przysmaków oraz obejrzeć prace konkursowe. Dla uczestników ufundowano drobne upominki, a dla najlepszych nagrody rzeczowe.

Resort finansów przekazał PAP dane o zadłużeniu poszczególnych gmin w odniesieniu do liczby mieszkańców oraz całkowitym długu samorządów na koniec 2017 r.

Jak wynika z danych ministerstwa, największy dług per capita ma gmina Będków, z zadłużeniem na poziomie 1.661 zł na mieszkańca. Na drugim miejscu znalazł się Inowłódz z zadłużeniem na jednego mieszkańca w wysokości 1.648 zł. Zaskoczeniem może okazać się gmina Ujazd, najbogatsza gmina w naszym powiecie, która znalazła się na trzecim miejscu w rankingu gmin powiatu tomaszowskiego z zadłużeniem 1.628 zł na mieszkańca.

w2Wspólnota terytorialna Gminy Żelechlinek tworzącej wspólnie z innymi 8 gminami Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" przynosi efekty w postaci realizacji projektów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednym z nich jest uzyskanie grantów przez organizacje pozarządowe z terenu gminy w postaci prefinansowania w wysokości do 100% wnioskowanej kwoty pomocy do wysokości 50 tys. zł. W dniu 3 lipca w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku dokonano podpisania umów określających szczegółowe zasady i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie i wykorzystanie finansowania na realizacje grantów, i tak:

w1Duże pieniądze pozyskiwane do budżetu gminy, takie jak dotacja na fotowoltaikę czy też gospodarkę wodno - ściekową, robią na pewno wrażenie, ale należy też wspomnieć o grantach lokalnych realizowanych dla społeczności. Zacznijmy od środków pozyskanych dla OSP. W ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Sprawiedliwości Wójt Gminy wystąpił o zakup sprzętu dla jednostek OSP Żelechlinek i Gutkowice ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zasadność zakupu potwierdziła Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Mazowieckim. Wartość dotacji, zgodnie z umową zawartą w dniu 8 czerwca 2018 r. wynosi 31.996,80 zł, dodatkowo wymagany jest wkład własny w kwocie 323,20 zł. Sprzęt typu zestawy ratownictwa medycznego, defibrylatory, pilarki do drewna, agregaty prądotwórcze itp. trafi do strażnic do końca lipca br.