DSC 0092W ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych gmina wykonała drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Janów o długości 1,88km. Koszt całkowity zadania -323 594,72 zł , dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 180 690,00 zł

dni pszczelarza006Od wielu lat gmina Żelechlinek kojarzy się ze świętem miodu i pszczelarzy. Powodem tego jest tradycja, która zobowiązuje do kultywowania pszczelarstwa oraz symbole gminy: herb i flaga przedstawiające brunatnego niedźwiedzia na zielonym tle, wspartego o złoty ul i trzymającego w łapie kłosy zboża. W prawym górnym rogu widnieje pszczoła obrazująca harmonię, pracowitość i porządek.

granty009W lipcu 2016 r. Gmina Żelechlinek wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Samorząd złożył dwa wnioski i uzyskał dofinansowanie projektów skierowanych do mieszkańców sołectw Gutkowice i Żelechlin.

kross007W niedzielę 18 września 2016 r. Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak zorganizowało wyścig kolarski w cyklu Kross Road Tour ze startem i metą w Rawie Mazowieckiej. Część trasy przypadła po drogach gminy Żelechlinek: od Wólki Jagielczyńskiej przez Radwankę, Petrynów, Sokołówkę, Żelechlinek – ul. Skalskiego, skręt w ul. Susika w kierunku Naropnej, a następnie w kierunku Bylin Nowych. Trasę rajdu na terenie naszej gminy zabezpieczali miejscowi ochotnicy. Jak widać na dokumentacji zdjęciowej, zainteresowanych ta formą relaksu nie brakuje.