USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY ŻELECHLINEK

Gmina Żelechlinek realizuje zadanie pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek"

Łączna wartość zadania - 36 628,90 zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 29 303,00 zł

 

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY ŻELECHLINEK

Gmina Żelechlinek realizuje zadanie pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek"

Łączna wartość zadania - 35 881,13 zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 35 504,46 zł

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KAROLINÓW, IGNATÓW, DZIELNICA, SABINÓW, ŻELECHLINEK

Gmina Żelechlinek realizuje zadanie pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Karolinów, Ignatów, Dzielnica, Sabinów, Żelechlinek"

Łączna wartość zadania - 1 242 683,96 zł

Kwota difnansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 164 840,00 zł

 

ZAKUP KOSIAREK DO UTRZYMANIA ZIELENI NA TERENIE GMINY ŻELECHLINEK

 

Gmina Żelechlinek realizuje zadanie pn: "Zakup kosiarek do utrzymania zieleni na terenie Gminy Żelechlinek"

Łączna wartość zadania - 19 237,40 zł

Kwota difnansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 18 000,00 zł

 

EKOPRACOWNIA

Gmina Żelechlinek realizuje zadanie pn: "Utworzenie pracowni biologiczno-ekologicznej w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Żelechlinku"

Łączna wartość zadania - 32 000,00 zł

Kwota difnansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 30 400,00 zł

 

www.zainwestujwekologie.pl

wfosigw