logo BIP

Zwrot podatku akcyzowego w 2016 r.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,

 

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 29 kwietnia 2016 r.

 

Więcej informacji na stronie -> www

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (wniosek.pdf)wniosek.pdf

Harmonogram odbioru odpadów komunlanych 2016 r. (dla nieruchomości zamieszkałych i posesji problematycznych)

Harmonogram odbioru odpadów komunlanych 2016 r. (dla nieruchomości zamieszkałych i posesji problematycznych)

Wyniki konkursu na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania

publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2016 roku na terenie Gminy Żelechlinek.

Konkurs został ogłoszony w dniu 19 listopada 2015 r. i dotyczył realizacji zadania
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie Gminy Żelechlinek.

W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę, oferta spełniała określone w ogłoszeniu wymogi formalne:

Nazwa oferenta – Ludowy Klub Sportowy w Żelechlinku

Kwota dotacji – 25 000,00 zł

Wyniki konkursu na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania

publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku na terenie Gminy Żelechlinek.

Konkurs został ogłoszony w dniu 19 listopada 2015 r. i dotyczył realizacji zadania
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku na terenie Gminy Żelechlinek..

W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty, oferty spełniały określone w ogłoszeniu wymogi formalne:

Oferta nr 1

Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechlinku – wnioskowana kwota 30 000,00 zł

Oferta nr 2

Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry” – wnioskowana kwota 3 000,00 zł

Po dokonaniu oceny ofert wybrano ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku, przyznając 30 000,00 zł dotacji

Informacja

Informuję, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, dzień
24 grudnia 2015 r., będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Żelechlinku.

Wójt Gminy Żelechlinek

Więcej artykułów…

Ta strona używa plików Cookies. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć Polityka prywatności.

Zrozumiałem i akceptuję