logo BIP

Informacja dot. szacowania szkód w wyniku klęski suszy

Wójt Gminy Żelechlinek informuje, że rolnicy i producenci rolni, u których
w gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy chcieliby skorzystać z preferencyjnych kredytów klęskowych mogą zwrócić się do Urzędu Gminy w Żelechlinku z wnioskiem o oszacowanie szkód:
•    w pastwiskach i łąkach,
•    w ziemniakach,
•    w kukurydzy,
•    drzewach i krzewach owocowych
•    roślinach strączkowych
Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w 2015 r. wraz z mapami złożonego w ARiMR.
Wzór wniosku o oszacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.zelechlinek.pl
Wnioski należy składać do dnia 31.08.2015r.

Uwaga - Zakaz wstępu do lasów!

W związku przedłużajacym się okresem bez opadów wprowadzony został zakaz wstępu do lasów. Zakaz obowiazuje od dziś do odwołania.

 

 

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (CCE20150821_0003.pdf)CCE20150821_0003.pdf

Usuwania i utylizacji azbestu

Wójt Gminy Żelechlinek ogłasza, iż w terminie do 25 sierpnia 2015 r. przyjmowane będą wnioski na usuwanie azbestu  i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelechlinek w 2015 r.
Refundacją objęte zostaną koszty związane z przygotowaniem do transportu, transportem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji.
Osoby posiadające na posesji już zdemontowany eternit, mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Żelechlinek, Plac 1000-lecia 1, 97-226 Żelechlinek, pok. nr 6
Formularz wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, można go również pobrać w pok. nr 6  Urzędu Gminy Żelechlinek.
Wszelkich informacji dotyczących zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Żelechlinek, pok. nr 6, tel.(44) 712-27-12 wew. 17.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (formularz.pdf)formularz.pdf

Uwaga rolnicy! II tura zwrotu podatku akcyzowego w sierpniu 2015 r.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 01 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
Do wniosku należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 01 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.
Pieniądze wypłacane będą w terminie 1-31 października 2015 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł.
Więcej informacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2015 r. dostępnych jest na stronie internetowej Ministertwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego

Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie  Wspierania  Inicjatyw  Oświatowo-Wychowawczych  im.  Teresy  Kras  otrzymało  z
Funduszu  Składkowego  Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników  dofinansowanie  na  zorganizowanie
letniego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
 
W związku z powyższym zapraszamy do współpracy przy organizacji kolonii letnich dla dzieci rolników .
 
Wypoczynek  będzie  miał  miejsce  w  Bieszczadach,  w  miejscowości  Lesko,  woj.  podkarpackie,  w
terminie: 08.08-21.08.2015r.

Więcej artykułów…

Ta strona używa plików Cookies. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć Polityka prywatności.

Zrozumiałem i akceptuję