logo BIP

Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie  Wspierania  Inicjatyw  Oświatowo-Wychowawczych  im.  Teresy  Kras  otrzymało  z
Funduszu  Składkowego  Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników  dofinansowanie  na  zorganizowanie
letniego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
 
W związku z powyższym zapraszamy do współpracy przy organizacji kolonii letnich dla dzieci rolników .
 
Wypoczynek  będzie  miał  miejsce  w  Bieszczadach,  w  miejscowości  Lesko,  woj.  podkarpackie,  w
terminie: 08.08-21.08.2015r.

Zaproszenie do złozenia oferty - Materiały biurowe

Gmina  Żelechlinek zaprasza do złożenia oferty na:
Zakup materiałów biurowych w ramach zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Żelechlinek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Więcej…

Zaproszenie do złozenia oferty

Gmina  Żelechlinek zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych w ramach zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Żelechlinek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Zaproszenie do składania ofert

Gmina  Żelechlinek zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych w ramach zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Żelechlinek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Więcej…

Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W związku z planowanym udziałem Gminy Żelechlinekw konkursie na dofinansowanie budowymikroinstalacjiprosumenckich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013 zwracamy się z prośbą
o zgłaszanie się osób chętnych do zamontowania w gospodarstwie domowym mikroinstalacji fotowoltaicznych. Powyższe mikroinstalacje fotowoltaiczne pozwolą na wytwarzanie energii elektrycznej z promieni słonecznych, co ograniczy zużycie energii elektrycznej pobieranej z sieci oraz znacząco obniży koszty korzystania z ww. energii. Instalacje fotowoltaiczne mogą być wykorzystywane tylko do produkcji energii elektrycznej na użytek gospodarstwa domowego, tzn. nie może być sprzedawana innym podmiotom ani wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
Każde gospodarstwo domowe chcące zamontować instalację fotowoltaiczną do własnego użytku poniesie koszt związany z wkłademwłasnym w  wysokości 10% wartości netto instalacji fotowoltaicznej oraz koszt podatku VAT.
Uczestnik projektu zobowiązuje się podpisać z Gminą Żelechlinek umowę użyczenia niezbędnej części składowej gruntu lub budynku.
Osoby chętne do montażu instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych mogą się zgłaszać do dnia 20 maja 2015 roku w Urzędzie Gminy
w Żelechlinkuw pokoju nr 3 (sekretariat) O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie spełnienie warunków technicznych dot. montażu instalacji fotowoltaicznej (wg ankiety) oraz kolejność złożonych ankiet (w przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w projekcie).
Jednocześnie informujemy, że montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żelechlinek uzależniony będzie od uzyskania dofinansowania
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013
w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski .

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (ANKIETA_-_deklaracja.doc)ANKIETA_-_deklaracja.doc
Więcej artykułów…

Ta strona używa plików Cookies. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć Polityka prywatności.

Zrozumiałem i akceptuję