Informujemy mieszkańców, że Gmina Żelechlinek zamierza realizować  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projekt w  polegający na budowie odnawialnych źródeł energii. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców zainteresowanych instalacją w swoich budynkach paneli fotowoltaicznych lub pomp ciepła do złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.  Uczestnicy projektu będą zobowiązani do poniesienia wkładu własnego w kwocie wynikającej z regulaminu konkursu dla działania IV.1 RPO WŁ 2014-2020 Deklaracje uczestnictwa należy złożyć w terminie do 08 lipca 2016r. Projekt realizowany będzie pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych na realizację operacji.

Attachments:
Download this file (ANKIETA - deklaracja.doc)ANKIETA - deklaracja.doc[ ]43 kB