bgr 02Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.
Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin.
W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).


Komisje konkursowe ocenią m. in. takie elementy gospodarstwa jak:
• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
• stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
• stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
• warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
• stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
• rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie
rolnym,
• estetyka gospodarstw.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia do Konkursu są dostępne na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych
Kasy.
Termin składania zgłoszeń mija 31 marca 2017 roku.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

 

 

Attachments:
Download this file (Regulamin.pdf)Regulamin.pdf[ ]298 kB
Download this file (zgłoszenie.pdf)zgłoszenie.pdf[ ]66 kB