Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia
Odsłony: 8909

L.P.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Okres oddania nieruchomości w najem/ dzierżawę

Wysokość opłaty/ stawki czynszowe

Termin wnoszenia opłat/y oraz zasady aktualizacji opłat

Termin oddania nieruchomości do najmu/dzierżawy

1

PT1T/00038159/3

1,3948 ha

Nieruchomość rolna składająca się z działek nr 209/1, 210/1, 211/1 położonych w obrębie Lesisko gm. Żelechlinek

Nieruchomość o przeznaczeniu rolnym

2 lata

200,00 zł / rok

Czynsz dzierżawny płatny raz w roku do dnia 30 listopada każdego roku. Czynsz niepodlegający aktualizacji

Nieruchomość może zostać oddana do użytku od dnia 01.01.2018r.

2

PT1T/00014512/2

Część działki - tablica reklamowa, szerokość reklamy ok. 3-4 metry

Nieruchomość położona w Centrum Żelechlinka – oznaczenie działki 386/1 w obrębie Żelechlinek

Fragment nieruchomości pod postawienie tablicy reklamowej

2 lata

50,00 zł netto/ miesiąc

Czynsz najmu płatny     w cyklu kwartalnym do 25-go dnia pierwszego miesiąca kwartału, którego płatność dotyczy. Czynsz niepodlegający aktualizacji

Miejsce pod tablicę może zostać oddane do użytku od dnia 01.05.2017r.

3

PT1T/00036387/9

Część działki - tablica reklamowa, szerokość reklamy ok. 1,5 – 2,5 metra

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 128/2 położona w obrębie Żelechlinek

Fragment nieruchomości pod postawienie tablicy reklamowej

2 lata

240,00 zł brutto/ rok

Czynsz najmu płatny raz w roku do dnia 30 września każdego roku. Czynsz niepodlegający aktualizacji

Miejsce pod tablicę może zostać oddane do użytku od dnia 01.07.2017r.

4

PT1T/00014512/2

3,79 ha

Nieruchomość rolna składająca się z części działek nr 196 oraz 420 położonych w obrębie Żelechlinek gm. Żelechlinek

Nieruchomość o przeznaczeniu rolnym

1 rok

70,00 zł / ha / rok

tj. łącznie 265,30 zł /rok

Czynsz dzierżawny płatny raz w roku do dnia 30 czerwca. Czynsz niepodlegający aktualizacji

Nieruchomość może zostać oddana do użytku od dnia 01.09.2017 r.

5

PT1T/00054614/9

Lokal użytkowy o powierzchni 12,7 m2

Lokal użytkowy wyposażony w energię elektryczną znajdujący się w Żelechlinku przy Placu Tysiąclecia

Lokal do wykorzystania na działalność handlową

3 lata

380,00 zł netto / miesiąc

Czynsz najmu płatny z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca. Czynsz niepodlegający aktualizacji

Nieruchomość może zostać oddana do użytku od dnia 01.08.2017 r.

6

PT1T/00054614/9

Lokal użytkowy o powierzchni 15,22 m2

Lokal użytkowy znajdujący się na pierwszym piętrze Urzędu Gminy w Żelechlinku. Lokal dostępny dwa dni w tygodniu po 7 godzin

Prowadzenie działalności usługowej tj. zawieranie umów ubezpieczeniowych itp.

2 lata

150,00 zł netto / miesiąc

Czynsz dzierżawny płatny z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca. Czynsz niepodlegający aktualizacji

Nieruchomość może zostać oddana do użytku od dnia 01.01.2018 r

7

PT1T/00061344/7

Miejsce na murze pod rozwieszenie banneru reklamowego o powierzchni max. 5m x 1,5m

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 227 położona w obrębie Żelechlinek

Miejsce na murze pod rozwieszenie banneru reklamowego o powierzchni max. 5m x 1,5m

3 lata

490,00 zł netto/ kwartał

Czynsz najmu płatny z góry w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Czynsz będzie waloryzował z dniem 1 kwietnia wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

Miejsce pod tablicę może zostać oddane do użytku od dnia 01.04.2017r.

8

PT1T/00034361/4

Lokal użytkowy o powierzchni 65,00 m2

Lokal użytkowy znajdujący się w budynku Hali Sportowej przy ul. W. Witosa 1A w Żelechlinku

Prowadzenie działalności usługowej medycznej

3 lata

569,10 zł netto/

miesiąc

Czynsz dzierżawny płatny w terminie 14 dni od otrzymania faktury. Czynsz może być waloryzowany z początkiem roku kalendarzowego o nie więcej niż 5 %

Nieruchomość może zostać oddana do użytku od dnia 01.01.2018r

Attachments:
Download this file (wykaz nieruchomości 2017.doc)wykaz nieruchomości 2017.doc[ ]47 kB