Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia
Odsłony: 8916

Zapraszam na XL Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 30 sierpnia 2017 roku (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Leona Kruczkowskiego” w Żelechlinku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Żelechlinku w Publiczną Szkołę Podstawową w Żelechlinku.
6. Podjecie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXVIII/218/2017 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu.
7. Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2017- 2021.
9. Informacja Wójta o pracy między Sesjami Rady Gminy Żelechlinek.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Mirosława Pasik