Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia
Odsłony: 7587

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PLANOWANYCH DO ODDANIA W NAJEM/DZIERŻAWĘ PRZEZ GMINĘ ŻELECHLINEK

L.P.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Okres oddania nieruchomości w najem/ dzierżawę

Wysokość opłaty/ stawki czynszowe

Termin wnoszenia opłat/y oraz zasady aktualizacji opłat

Termin oddania nieruchomości do najmu/dzierżawy

1

PT1T/00014512/2

Część działki - tablica reklamowa, szerokość reklamy ok. 3-4 metry

Nieruchomość położona w Centrum Żelechlinka – oznaczenie działki 386/1 w obrębie Żelechlinek

Fragment nieruchomości pod postawienie tablicy reklamowej

2 lata

50,00 zł netto/ miesiąc

Czynsz najmu płatny     w cyklu kwartalnym do 25-go dnia pierwszego miesiąca kwartału, którego płatność dotyczy. Czynsz niepodlegający aktualizacji

Miejsce pod tablicę może zostać oddane do użytku od dnia 01.05.2018r.

2

PT1T/00054614/9

Lokal użytkowy o powierzchni 49,28 m2

Lokal użytkowy znajdujący się w budynku Urzędu Gminy przy   ul. Plac Tysiąclecia 1                  w Żelechlinku

Prowadzenie

usług bankowych

3 lata

872,82 zł netto/

miesiąc

Czynsz najmu płatny  w stosunku miesięcznym. Czynsz może być waloryzowany z początkiem roku kalendarzowego o nie więcej niż 5 %

Nieruchomość może zostać oddana do użytku od dnia 01.03.2018 r.

3

PT1T/00036387/6

Lokal użytkowy o powierzchni 28,34 m2

Lokal użytkowy znajdujący się w budynku przy ul. J. Susika w Żelechlinku

Prowadzenie działalności usługowej medycznej

3 lata

79,64 zł netto/

miesiąc

Czynsz najmu płatny w terminie 14 dni od otrzymania faktury. Czynsz może być waloryzowany z początkiem roku kalendarzowego o nie więcej niż 5 %

Nieruchomość może zostać oddana do użytku od dnia 01.01.2019 r.

4

PT1T/00036387/6

Lokal użytkowy o powierzchni 219,73 m2

Lokal użytkowy znajdujący się w budynku przy ul. J. Susika w Żelechlinku

Prowadzenie działalności usługowej medycznej

3 lata

617,44 zł netto/

miesiąc

Czynsz najmu płatny w terminie 14 dni od otrzymania faktury. Czynsz może być waloryzowany z początkiem roku kalendarzowego o nie więcej niż 5 %

Nieruchomość może zostać oddana do użytku od dnia 01.01.2019 r.

5

PT1T/00051326/2

Lokal użytkowy o powierzchni 25,6 m2

Lokal użytkowy znajdujący się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowicach 12, na działce nr 627/1

Prowadzenie działalności handlowej, np. prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego.

2 lata

270,00 zł netto/

miesiąc

Czynsz najmu płatny z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca; niepodlegający aktualizacji

Nieruchomość może zostać oddana do użytku od dnia 01.01.2019 r.