Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

ul. Plac Tysiąclecia 1
97-226 Żelechlinek

pokój nr 4

Godziny pracy
Poniedziałek: 9.00-13.00

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radcę prawnego na podstawie porozumienia w sprawie określenia zasad utworzenia i funkcjonowania pomocy prawnej zawartego z Powiatem Tomaszowskim w dniu 13 października 2015 r.