Zapraszamy do ponownych konsultacji projektu „Programu rewitalizacji dla Gminy Żelechlinek”

Uwagi i wnioski do projektu można składać w terminie do dnia 18.08.2017r. w Urzędzie Gminy w Żelechlinku pok. Nr 5

 

Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" w połowie sierpnia ogłosi nabory w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mieszkańcy Gminy będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej. W każdej Gminie zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. W Gminie Żelechlinek spotkanie odbędzie się 10 sierpnia o godz. 13:00 w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku.

 

Plakat Kraina Rawki page 001

 

 

info przedsiebiorczosc

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 04 sierpnia 2017 w godz. 08:00 - 16:00 następujących miejscowościach: 

• Nowiny 24
• Stanisławów 1-13
• Żelechlin103

W dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 na terenie Gminy Żelechlinek zostaną włączone syreny alarmowe w celu przeprowadzenia treningów systemu alarmowego oraz upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Syreny zostaną włączone na 1 minutę.