Zapraszamy na XXX Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 30 listopada 2016 roku (środa) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Porządek obrad:

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:

2016.11.17 08:00 - 11:00
•    Stanisławów 2-22

2016.11.21 08:00 - 11:00
•    Wolica

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2016” jest uhonorowaniem przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek województwa oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw. To także wyróżnienie dla podmiotów, które dzięki przyznanym dotacjom unijnym, tworzą innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę w regionie łódzkim. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa w załączeniu.

LOGO MOCNI W BIZNESIE 2016