sa pszczoly jest zycieBUDŻET OBYWATELSKI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2018

ZADANIE W 225 dla subregionu wschodniego - „SĄ PSZCZOŁY - JEST ŻYCIE”

PROSIMY O TWÓJ GŁOS ! http://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/

Szanowni Państwo,

Ruszyło głosowanie w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018.

Projekt brzezińskich pszczelarzy przebrnął przez pierwsze sito eliminacyjne i został zakwalifikowany do puli zadań, na które można głosować.

Nasz projekt SĄ PSZCZOŁY - JEST ŻYCIE to zadanie edukacyjne dotyczące upowszechniania wiedzy na temat znaczenia bioróżnorodności przyrodniczego otoczenia ludzi i znaczącej roli zapylaczy, w tym zwłaszcza pszczoły miodnej - jako indykatora stanu środowiska. Celem zadania jest istotny i znaczący wzrost świadomości społecznej w odniesieniu do znaczenia i konieczności przywracania bioróżnorodności naszego najbliższego otoczenia, środowiska przyrodniczego, które nas otacza, a także ochrony owadów zapylających w szczególności pszczoły miodnej. Kierowany jest do wszystkich mieszkańców subregionu wschodniego obejmującego miasto Skierniewice oraz powiaty: skierniewicki, rawski, brzeziński, tomaszowski, opoczyński. Ma charakter nie umiejscowiony, dotyczy więc nas wszystkich.

plakat rajd2

Krajowe Biuro Wyborcze w Piotrkowie Trybunalskim informuje o II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory".

Informacje o konkursie wraz z materiałami do pobrania dostępne są na stronie Delegatury:
http://piotrkow-trybunalski.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/22504_Konkurs_Wybieram_wybory_o_wyborach_samorzadowych_PKW_przyjela_regulamin_II_edycji

Plakat:
https://piotrkow-trybunalski.kbw.gov.pl/pliki_mce/useruploads10/files/konkurs/wybieram_wybory/plakat-finalny-a3(s2).pdf