Attachments:
Download this file (SUGZ18111510460.pdf)SUGZ18111510460.pdf[ ]355 kB

Przypominamy o możliwości głosowania w Budżecie Obywatelskim Samorządu Województwa Łódzkiego. Głosowanie elektroniczne trwa do 31 października 2018 r.

Zagłosować można tylko jeden raz, elektronicznie na stronie: https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/ 

Zadania dopuszczone do głosowania

Zapraszam mieszkańców Gminy Żelechlinek na LII Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 28 września 2018 roku (piątek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechlinek.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelechlinku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LI/289/2018 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej dla Gminy Żelechlinek.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2018.
 9. Informacja Wójta o pracy między Sesjami Rady Gminy Żelechlinek.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.                                   

  Przewodnicząca

   Rady Gminy

  Mirosława Pasik