Na stronie internetowej http://www.krainarawki.eu/ znajduje się informacja o działaniach związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zadań własnych Stowarzyszenia. 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2018 r. obsługiwany będzie przez Fundację Honeste Vivere z Warszawy.

 

Gminny Punkt Nr 5:

Urząd Gminy Żelechlinek, ul. Plac 1000-lecia 1, 97-226 Żelechlinek

 

 

Gminny Punkt Nr 5:

  • Urząd Gminy w Żelechlinku, ul. Plac 1000-lecia 1

Poniedziałek: od godz. 11.30            do        15.30

Wtorek:           od godz.   7.30            do        11.30

Środa:              od godz. 11.30            do        15.30

Czwartek:        od godz. 11.30            do        15.30

Piątek:             od godz. 11.30            do        15.30

Na podstawie art. 13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XLIII/245/2017 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żelechlinek z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami na 2018 rok

 
 

WÓJT GMINY ŻELECHLINEK

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Żelechlinek.

Read More