logo8.3

Regulamin Rekrutacji i udziału w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Żelechlinek”