Drukuj
Kategoria: Innowacyjna
Odsłony: 5677

logo8.3

 Ogłoszenie o naborze Beneficjentów w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Żelechlinek”

Wójt Gminy Żelechlinek informuje o rozpoczęciu naboru uczestników projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Żelechlinek”.
Termin składania formularzy rekrutacyjnych od 29.12.2014r. (poniedziałek) do 30.01.2015r. (piątek). Za datę złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę jego wpływu do Urzędu Gminy
w Żelechlinku.  
Miejsce składania formularzy rekrutacyjnych: Urząd Gminy w Żelechlinku, Plac 1000-lecia 1, 97-226 Żelechlinek (sekretariat) – szczegółowe informacje pok. Nr 5 tel. 44 712 27 12.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projekt będzie realizowany w miejscowościach: Bukowiec, Czechowice, Czerwonka, Gutkowice, Ignatów, Karolinów, Kopiec, Lesisko, Modrzewek, Naropna, Nowiny, Petrynów, Radwanka, Stanisławów, Żelechlin, Żelechlinek.  

Szczegóły rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji znajdującym się w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, pok. 5