logo8.3

Wójt Gminy Żelechlinek zgodnie z § 10 ust. 3 i § 12 ust. 7 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Żelechlinek” ogłasza dodatkowy termin składania dokumentów aplikacyjnych od 03.02.2015 r. (wtorek) do 13.02.2015r. (piątek).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę jego wpływu do Urzędu Gminy w Żelechlinku.

Miejsce składania formularzy rekrutacyjnych: Urząd Gminy w Żelechlinku, Plac 1000-lecia 1, 97-226 Żelechlinek (sekretariat) – szczegółowe informacje pok. nr 5 tel. 44 712 27 12.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projekt będzie realizowany w miejscowościach: Bukowiec, Czechowice, Czerwonka, Gutkowice, Ignatów, Karolinów, Kopiec, Lesisko, Modrzewek, Naropna, Nowiny, Petrynów, Radwanka, Stanisławów, Żelechlin, Żelechlinek.

 

Szczegóły rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji znajdującym się w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, pok. 5 i na stronie internetowej www.zelechlinek.pl

logo8.3

 Ogłoszenie o naborze Beneficjentów w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Żelechlinek”

Wójt Gminy Żelechlinek informuje o rozpoczęciu naboru uczestników projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Żelechlinek”.
Termin składania formularzy rekrutacyjnych od 29.12.2014r. (poniedziałek) do 30.01.2015r. (piątek). Za datę złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę jego wpływu do Urzędu Gminy
w Żelechlinku.  
Miejsce składania formularzy rekrutacyjnych: Urząd Gminy w Żelechlinku, Plac 1000-lecia 1, 97-226 Żelechlinek (sekretariat) – szczegółowe informacje pok. Nr 5 tel. 44 712 27 12.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projekt będzie realizowany w miejscowościach: Bukowiec, Czechowice, Czerwonka, Gutkowice, Ignatów, Karolinów, Kopiec, Lesisko, Modrzewek, Naropna, Nowiny, Petrynów, Radwanka, Stanisławów, Żelechlin, Żelechlinek.  

Szczegóły rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji znajdującym się w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, pok. 5

logo8.3

Regulamin Rekrutacji i udziału w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Żelechlinek”

logo8.3

Gmina Żelechlinek realizuje projekt
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Żelechlinek”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.