20211122 110401001002Dnia 22 listopada 2021 r. na zaproszenie Posła na Sejm RP Dariusza Klimczaka reprezentacja Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Żelechlinek odwiedziła Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć na żywo miejsce, w którym zapadają najważniejsze decyzje dotyczące ustawodawstwa, poznać historię parlamentu i jego funkcjonowanie. Po Sejmie oprowadzał grupę przewodnik oraz Poseł na Sejm Dariusz Klimczak, który uzupełniał przewodnika, opowiadał o codziennej pracy posła i towarzyszył grupie przez cały czas pobytu. Po zwiedzaniu Sejmu uczestnicy zostali zaproszeni przez Pana Posła na obiad z deserem. Kolejną niespodziankę ufundowaną Przez Pana Posła było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, które zrobiło na uczestnikach ogromne wrażenie. Serdecznie dziękujemy Panu Posłowi za zaproszenie, ufundowanie wyjazdu oraz dotrzymywanie towarzystwa podczas pobytu.

Mieszkańców Gminy Żelechlinek informujemy o pozyskaniu do budżetu gminy środków finansowych w kwocie 2 296 917,92 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej w m. Żelechlin – Modrzewek” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r..

Dodatkowo Gmina Żelechlinek otrzymała przyrzeczenie wsparcia finansowego niżej wymienionych inwestycji:

  • 100 000,00 zł z przeznaczeniem na cyfryzację biur / jednostek publicznych / jednostek podległych i nadzorowanych - zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach programu Cyfrowa Gmina - V oś. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU,
  • 391 659,17 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę boiska w miejscowości Radwanka” w ramach Polskiego Ładu,
  • 7 278 925,77 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II” w ramach Polskiego Ładu.

Wójt Gminy Żelechlinek Bogdan Kaczmarek składa serdeczne podziękowania Panu Rafałowi Ambrozikowi Senatorowi RP oraz Panu Tobiaszowi Bocheńskiemu Wojewodzie Łódzkiemu za okazaną pomoc w pozyskaniu ww. środków dla Gminy Żelechlinek.

Deklarujemy, że pozyskane dofinansowanie zostanie wykorzystane w sposób celowy i efektywny, służący poprawie warunków życia mieszkańców Gminy Żelechlinek, a tym samym Województwa Łódzkiego.

grupoweW dniu 6 listopada 2021 r. w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku odbyła się obchodzona co roku w Gminie Żelechlinek uroczystość Złotych Godów. Z tej okazji pary małżeńskie, które już pół wieku wiernie trwają przy złożonej sobie przysiędze zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to szczególne odznaczenie państwowe, symbolizujące szacunek do trwałości małżeństwa i rodziny, ustanowione jako nagroda dla par, które przeżyły 50 lat w związku małżeńskim.

Uroczyste spotkanie poprzedziła msza święta w intencji Jubilatów odprawiona przez
ks. dr Marka Kanię - Proboszcza Parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku, który pobłogosławił małżonkom i wręczył okolicznościowe pamiątki.

Podczas urzędowej uroczystości medalami uhonorowano Jubilatów, którzy osiągnęli 50-letni staż małżeński w 2021 roku. Cztery pary małżeńskie uczestniczyły w uroczystości.

Złoty Jubileusz obchodzili:

Dzieci z klasy zerowej wraz z pracami namalowanymi podczas akcji Jesienne Malowanie

„Liść pożółkły spada z drzewa
chłodny wietrzyk wieje
chór ptaszęcy już nie śpiewa
ścichły lasy, knieje. […]”
Artur Oppman

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelechlinku Bożena Wenecka zorganizowała akcję „Jesienne malowanki” wśród najmłodszej grupy uczniów klas 0a, 0b, 0c Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelechlinku.
Dzieci z wielką dbałością, precyzją i zaangażowaniem przystąpiły do pracy. Wykonały przepiękne kolorowanki. Z tych prac powstała wystawa okolicznościowa.
Malowanki przedstawiające tą piękną porę roku – jesień - w pełnej krasie swych barw, darów zdobią czytelnię biblioteki.
W podziękowaniu za udział w akcji dzieci otrzymały słodki upominek.