dsc 0875Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „ Jan Paweł II Pielgrzym Pokoju” którego organizatorem był Gminny Dom Kultury w Żelechlinku. Celem głównym konkursu było przybliżenie dzieciom postaci św. Jana Pawła II w związku z przypadającym w 2020 r. stuleciem urodzin Karola Wojtyły oraz ustanowieniem bieżącego roku – Rokiem Świętego Jana Pawła II. Prace plastyczne miały nawiązywać do pontyfikatu, odbytych podróży, podczas których nawoływał do pokoju na całym świecie oraz innych okoliczności związanych z życiem Karola Wojtyły. Konkurs miał również na celu rozbudzać wyobraźnię, kreatywność oraz umiejętności twórcze wśród dzieci, jak również promować młode talenty plastyczne i artystyczne.

20201208 104321Rok 2020 wszystkim na długo zapadnie w pamięci z uwagi na sytuację epidemiczną, która w znacznym stopniu ograniczyła nam wszystkim wszelkie kontakty społeczne, zamykając nas w domach. Z uwagi na w/w sytuację w tym roku po raz pierwszy od 18 lat nie odbędzie się wigilia środowiskowa dla Seniorów z Gminy Żelechlinek.

podpisanie umow 1Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w listopadzie 2020 roku podpisało 13 umów o powierzenie grantów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wśród grantobiorców, którzy będą realizować swoje inicjatywy w nadchodzącym roku, znajdują się również Stowarzyszenia i Instytucje z naszej Gminy. Zachęcamy do zapoznania się z tematami działaniań, które będą realizowane na naszym obszarze.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w listopadzie 2020 roku podpisało 13 umów o powierzenie grantów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

img 20201130 143844Długo oczekiwana inwestycja wreszcie wkroczyła w ostatni etap realizacji tj. etap budowy. Jeszcze w poprzedniej kadencji radni gminy debatowali o sposobie zagospodarowania działki przy zbiegu ulic Łódzkiej i Sienkiewicza w Żelechlinku. Pomysłów było co najmniej kilka. Ostatecznie zdecydowano na budowę obiektu o funkcji kulturalnej. Decyzja została podyktowana brakiem dostatecznie dużej sali konferencyjnej, która mogłaby posłużyć np. do organizacji spotkań, sympozjów krzewiących pszczelarstwo. Samorząd poczynił znaczne nakłady w celu ochrony walorów przyrodniczych gminy, dokonując udrożnienia Żelechlinianki, zakładając rabaty kwiatowe, budując domki dla pszczół i innych owadów. Dzięki inwestycji "Zagospodarowanie centrum Żelechlinka - etap II" możemy cieszyć się gminnym domkiem do uloterapii, zasiedlonym przez rodziny pszczele. Wokół pojawiły się nowe nasadzenia drzew i krzewów, liczne alejki i tablice dydaktyczne związane tematycznie z pszczelarstwem. To wszystko komponuje się w jedną całość, dla której niezbędna jest baza pozwalająca na promowanie walorów charakterystycznych dla gminy.