Żelechlinek, dn. 15 września 2021 r.

 

Mieszkańcy Gminy Żelechlinek

Z ramienia Urzędu Gminy w Żelechlinku potwierdzam, że firma Fibee I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo wystąpiła do Wójta Gminy Żelechlinek z wnioskiem o uzgodnienie przebiegów trasowych infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej oraz o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością, tym samym ww. spółka podjęła działania objęte projektem w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR pod nazwą „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w podregionie piotrkowskim część B”. 

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Żelechlinek mogą się spotkać z wizytą upoważnionych  przedstawicieli ww. spółki w celu zawarcia umów dysponenckich potrzebnych do posadowienia sieci telekomunikacyjnej na ich nieruchomości. 

Weryfikacji tożsamości ww. osób można dokonać poprzez żądanie okazania pełnomocnictwa do zawierania umów dysponenckich, o których mowa wyżej oraz dokumentu tożsamości. 

Wójt Gminy Żelechlinek
/-/ Bogdan Kaczmarek

PM Templt 210903 100005

W dniach 1-8 września br. na terenie województwa łódzkiego rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi (CPR). Numer alarmowy 998 będzie nadal działał, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Oznacza to, że dzwoniąc na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem numerów alarmowych w CPR, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki temu, że informacja od razu trafi do operatora numeru alarmowego w CPR, możliwe będzie jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Obsługa numeru alarmowego przez operatora numeru alarmowego w CPR pozwala, także wyeliminować zgłoszenia niezasadne lub fałszywe. Dyżurni operacyjni PSP będą otrzymywali od operatorów z CPR tylko te zgłoszenia alarmowe, które rzeczywiście dotyczą zagrożenia życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa czy środowiska. Kolejnym efektem przełączenia numeru alarmowego 998 do CPR będzie ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych. 
Harmonogram przełączania numerów alarmowych 998 obsługiwanych dotychczas przez komendy powiatowe/miejskie PSP do CPR przedstawia załącznik do niniejszego artykułu.
Cała operacja związana z przełączeniem numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi będzie identyczna, jak ta przeprowadzana w latach 2017-2018, związana z przełączaniem policyjnego numeru alarmowego 997 do CPR.
 
112 998 01 01

Plakat szkolenie sady tradycyjneStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie sadownicze – odmiany tradycyjne, realizowane w ramach projektu Owoce Pamięci. Wydarzenie jest finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Stare odmiany jabłoni, wiśni, śliw, gruszy i czereśni to pamiątka tradycji sadownictwa. Takie sady są nie tylko źródłem smacznych i ekologicznych owoców ale też niesamowitą ostoją dla bioróżnorodności - zapewniają siedlisko wielu roślinom, zwierzętom i grzybom. Niestety z powodu niedochodowej produkcji są często zapomniane, likwidowane i zastępowane przez sady przemysłowe z nowoczesnymi odmianami. Warto odpowiednio zadbać o sady tradycyjne, które posiadamy. Są one dużo cenniejsze niż mogłoby się nam wydawać.

Szkolenie odbędzie się 22 września 2021 roku w Pasiece Nowicki w gminie Żelechlinek (Janów 4, 97-226 Żelechlinek)

Początek szkolenia 14:00, zakończenie ok 17:00

Szkolenie poprowadzi Piotr Szymczak

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką sadów ze starymi odmianami drzew owocowych.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zamiar uczestnictwa należy zgłosić telefonicznie: 695 700 565 lub 46 814 50 18 lub pocztą elektroniczną:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając imię i nazwisko oraz numer kontaktowy do dnia 15 września do godz. 15.00 (liczba miejsc ograniczona)

Na uczestników szkolenia czekać będzie porządna dawka wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

 

Plakat szkolenie sady tradycyjne. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie sadownicze – odmiany tradycyjne, realizowane w ramach projektu Owoce Pamięci. Wydarzenie jest finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.