Zapraszamy do ponownych konsultacji projektu „Programu rewitalizacji dla Gminy Żelechlinek”

Uwagi i wnioski do projektu można składać w terminie do dnia 18.08.2017r. w Urzędzie Gminy w Żelechlinku pok. Nr 5