Gminny Dom Kultury W Żelechlinku zaprasza dzieci wraz z rodzicami na warsztaty plastyczne poświęcone tematyce bożonarodzeniowej, które odbędą się dnia 10 grudnia 2021r. o godz.14:00 w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku. Podczas tegorocznych warsztatów będziemy uczyć się na wykonywać wieńce adwentowe i ozdoby bożonarodzeniowe na kole.
Z uwagi na sytuację epidemiczną ilość miejsc ograniczona.
Zapisy na warsztaty: Grażyna Susik tel. 44 712 27 12 w.36 lub 697500616

Serdecznie zapraszamy

wieniec

Żelechlinek, dn. 01.12.2021 r.

OGŁOSZENIE

Gmina Żelechlinek informuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości letniskowych, iż w związku z zakończeniem obowiązywania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2021, firma Zakład Usług Komunalnych BUDMAX Grzegorz Budek, Komorów 45C, 96-214 Cielądz, będzie dokonywała, odbioru pojemników na odpady zmieszane, które stanowią jej własność, w terminach odbioru odpadów ustalonych w harmonogramie tj.:

-06 grudnia 2021 r. : Żelechlin, Żelechlinek, Modrzewek, Gawerków, Sokołówka

-13 grudnia 2021 r. Lucjanów, Radwanka, Petrynów, Czerwonka, Julianów, Bukowiec, Staropole, Chociszew, Lesisko, Nowiny, Stanisławów, Świniokierz Dworski, Świniokierz Włościański

-20 grudnia 2021 r.Wolica, Teklin, Nowe Byliny, Łochów, Łochów Nowy, Feliksów, Budki Łochowskie, Janów, Wola Naropińska, Brenik, Józefin, Gutkowice, Władysławów, Sabinów, Dzielnica, Ignatów, Gutkowice Nowiny, Naropna, Kopiec, Karolinów, Czechowice

Do momentu dostarczenia pojemników przez nową firmę prosimy o magazynowanie odpadów zmieszanych w workach koloru czarnego o pojemności 120 litrów pozostawionych przez firmę Zakład Usług Komunalnych BUDMAX Grzegorz Budek, Komorów 45C, 96-214 Cielądz.

Po podpisaniu umowy nowy podmiot dostarczy do wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na segregację wraz z harmonogramami odbioru odpadów na rok 2022.

Informację o terminach dostarczenia pojemników Gmina Żelechlinek udostępni w najbliższym czasie.

 

Wójt Gminy Żelechlinek

/-/ Bogdan Kaczmarek

tomaszow maz

tomaszow maz2

Attachments:
Download this file (tomaszow maz.doc)tomaszow maz.doc[ ]633 kB

W związku z uzyskaniem przez Gminę Żelechlinek dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek”, od 17.11.2021 r. firma REVOL Sp. z o.o. sp.k., ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź przeprowadzi zbiórkę wyrobów zawierających azbest, z terenu 40 nieruchomości, których właściciele złożyli stosowne wnioski do Wójta Gminy Żelechlinek.

Wszelkie informacje o szczegółach odbioru w/w Wykonawca będzie uzgadniał telefonicznie bezpośrednio z właścicielami nieruchomości.